ให้อันดับแรกของเครือข่ายเกมบอกคุณว่าวิธีการไพ่ KO แบล็คแจ็คคืออะไร!

สำหรับผู้ที่ลำบากในการประมาณจำนวนแบล็คแจ็คคุณสามารถพิจารณาการเรียนรู้วิธีการนับบัตร KO โดยไม่ต้องประมาณจำนวนรอบประสิทธิภาพของวิธีการนับบัตร KO นั้นไม่เหมือนกับวิธีการนับบัตร Hi-Lo0
วิธีการบัตร KO ถูกคิดค้นโดย Ken Fuchs และ Olaf Vancura ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายวิธีการนับบัตร KO อย่างง่าย:
วิธีการนับบัตร Hi-Lo: 2 ~ 6 บวก 1, 10, J, Q, K, A ลบ 1 และกล่อง 0
วิธีนับบัตร KO: 2 ~ 7 บวก I, lO, “, Q, K, A ลบ 1, กล่องการ์ด +1
เนื่องจาก KO จำนวนบวกและลบไม่สมดุล (บวกกับ +1) การคำนวณ KO จึงขึ้นอยู่กับหลักการของจำนวนลบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *