ใช้ข้อมูลเพื่อติดตามวิธี A ของแบลึคแจ็ค! หลังจากอ่านแล้วคุณจะเห็นได้ทันที!

1.1 ประตู
14.86%
 
2.2 ประตู
ผู้เล่น 1 – 0.51% ผู้เล่น 2 – 3.25%
 
3.3 ประตู
กลิ่น 1 + 4.44%, 2 ผู้เล่น + 4.99%, 3 ผู้เล่น +15.39 %
 
4.4 ประตู
ผู้เล่น 1 + 6.01% ผู้เล่น 2 + 7.2% ผู้เล่น 3 + 18.14% ผู้เล่น 4 + 5.55%
 
5.5 ประตู
ผู้เล่น 1 + 6.26% ผู้เล่น 2 + 7.91% ผู้เล่น 3 + 1.99.4% ผู้เล่น 4 + 6.81% ผู้เล่น 5 + 1.88%
 
6.6 ประตู
ผู้เล่น 1 + 6.48%, 2 ผู้เล่น + 8.67%, 3 ผู้เล่น + 20.16%, 4กลิ่น + 7.57%, 5ผู้เล่น + 2.64%, 6 + 1%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *